Sıkça Sorulan Sorular

Sıkça Sorulan Sorular

Periyodik kontrol nedir?

6331 sayılı “İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu” uyarınca çıkarılan ve 25.04.2013 tarih ve 28628 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren “İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği”, işyerlerinde bulunan iş ekipmanlarının kullanımı ile ilgili sağlık ve güvenlik yönünden uyulması gereken asgari şartları belirlemiştir.

Bu doğrultuda, uzman mühendis kadromuzla birlikte iş yaparken kullanılan her türlü iş aleti veya makinasının periyodik kontrolü, işyerinde bulunan elektirik tesisatları, yangın söndürme sistemleri/tesisatları ve havalandırma tesisatlarının ilgili standartlara uygunluğunu denetleyerek, periyodik kontrollerinin  gerçekleştirilmesi ve raporlanması, istenilmesi durumunda bu periyodik kontrol raporlarının arşivinizde hazır bulunmasının, sağlanması süreçlerini kapsar

İş ekipmanı/makinesi nedir?

Bir iş yapılırken kullanılan her türlü elektrikli veya elektriksiz, makine, alet, sistem, tertibat vb. çalışırken insan sağlığını olumsuz yönde etkileme riski bulunan İş Ekipmanı/Makinası olarak adlandırılır ve tanımı yapılan bu ekipmanların periyodik kontrolünün yapılması işveren yükümlülüklerinden biridir.

Hangi durumlarda periyodik kontrol yapılmalı?

Yönetmelikte bu soru için aşağıdaki açıklamalar yapılmıştır;

İŞ EKİPMANLARININ KULLANIMINDA SAĞLIK VE GÜVENLİK ŞARTLARI YÖNETMELİĞİ Resmî Gazete Tarihi: 25.04.2013 Resmî Gazete Sayısı: 28628

MADDE 7 – (1) İşyerinde kullanılan iş ekipmanının kontrolü ile ilgili aşağıdaki hususlara uyulur.

a) İş ekipmanının güvenliğinin kurulma ve montaj şartlarına bağlı olduğu durumlarda, ekipmanın kurulmasından sonra ve ilk defa kullanılmadan önce ve her yer değişikliğinde ekipmanın, periyodik kontrolleri yapmaya yetkili kişiler tarafından kontrolü yapılır, doğru kurulduğu ve güvenli şekilde çalıştığını gösteren belge düzenlenir.

b) İşverence, arızaya sebep olabilecek etkilere maruz kalarak tehlike yaratabilecek iş ekipmanının;

1) Periyodik kontrolleri yapmaya yetkili kişilerce periyodik kontrollerinin yapılması,

2) Çalışma şeklinde değişiklikler, kazalar, doğal olaylar veya ekipmanın uzun süre kullanılmaması gibi iş ekipmanındaki güvenliğin bozulmasına neden olabilecek durumlardan sonra, arızanın zamanında belirlenip giderilmesi ve sağlık ve güvenlik koşullarının korunması için periyodik kontrolleri yapmaya yetkili kişilerce gerekli kontrollerin yapılması,

sağlanır.

c) Kontrol sonuçları kayıt altına alınır ve yetkililer her istediğinde gösterilmek üzere uygun şekilde saklanır.

(2) İş ekipmanı işletme dışında kullanıldığında, yapılan son kontrol ile ilgili belge de ekipmanla birlikte bulundurulur.

(3) Hangi tür iş ekipmanın kontrole tabi tutulacağı, bu kontrollerin hangi sıklıkla ve hangi şartlar altında yapılacağı ile kontrol sonucu düzenlenecek belgelerle ilgili usul ve esaslar EK-III’te belirtilmiştir.

Not: İlgili yönetmeliğin tamamına blog menüsüne tıklayarak yönetmelikler bölümünden ulaşabilirsiniz.

info@sembamuhendislik.com