Periyodik kontrol nedir?

Periyodik kontrol nedir?

6331 sayılı “İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu” uyarınca çıkarılan ve 25.04.2013 tarih ve 28628 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren “İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği”, işyerlerinde bulunan iş ekipmanlarının kullanımı ile ilgili sağlık ve güvenlik yönünden uyulması gereken asgari şartları belirlemiştir.

Bu doğrultuda, uzman mühendis kadromuzla birlikte iş yaparken kullanılan her türlü iş aleti veya makinasının periyodik kontrolü, işyerinde bulunan elektirik tesisatları, yangın söndürme sistemleri/tesisatları ve havalandırma tesisatlarının ilgili standartlara uygunluğunu denetleyerek, periyodik kontrollerinin  gerçekleştirilmesi ve raporlanması, istenilmesi durumunda bu kontrol raporlarının arşivinizde hazır bulunmasının, sağlanması süreçlerini kapsar

DİĞER HABERLER